Kaynak Dumanı Nedir? Neden Filtre Edilmelidir?

Günümüzde en popüler kaynak yöntemi, üretim sürecinde kaynak kullanan her endüstri için önemli olan çelik kaynağıdır. Son bilimsel araştırmalar, bu yöntemin ürettiği gazların potansiyel olarak kanserojen olduğunu göstermiştir. Bu bulgunun etkilerini henüz tam olarak görmemiş olsak da, kaynakçıların sağlık ve güvenliğinin ve bunların sağlanabileceği yöntemlerin giderek daha fazla temel alacağı açıktır.

Kaynak dumanı nasıl açığa çıkar?

Kaynak dumanı, bir metalin kaynama noktasının üzerinde ısıtılmasıyla oluşur. Bu ısıl işlemin oluşturduğu buharlar ince partiküller halinde yoğunlaşarak, esas olarak ortam havasında asılı bir duman oluşturur. Hassasiyet ihtiyacı nedeniyle kaynakçının manuel kaynak işlemine benzer olması gerekecektir. Bu, duman bulutunun, partiküllerin ve gazların kaynakçının solunum bölgesine gireceğini (burun ve ağızdan <30 santimetre / 12 inç uzakta) ve bu da onları solumak için ciddi risk altında olduğunu gösterir.

Çeşitli kaynak yöntemleri farklı miktarlarda gazlar üretse de, hepsi farklı konsantrasyonlarda tehlikeli maddeler içerir. Bunlardan en popüler ve zararlıları krom, manganez, nikel, NOX ve CO’dur. Solunduğunda daha küçük partiküller akciğerlerde daha derin göründüğü için, gazlarla birlikte en büyük sağlık riskini oluşturdukları kabul edilir.

Kaynak dumanı insanlar için kanserojendir!

Nisan 2017’de, Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı IARC tarafından, hafif çelik kaynak dumanlarının insan akciğer kanserine (ve muhtemelen böbrek kanserine) neden olabileceğini gösteren yeni bilimsel kanıtlar yayınlandı. Bunun en acil yasal sonucu, kendini iş güvenliğine adamış bir kuruluş olan Sağlık ve Güvenlik İdaresi’nin (HSE) Birleşik Krallık’ta yumuşak çelik kaynak dumanını insan kanserojen olarak yeniden sınıflandırmasıydı.

Genel havalandırma gerekli emisyon kontrolünü sağlamadığından, HSE uyum beklentilerinde bir değişiklik yayınladı, yani kaynak faaliyetlerini yürüten tüm işletmeler, çalışanların kaynak dumana maruz kalmasını önlemek için etkili mühendislik kontrolleri sağlamalıdır. Tanımlanmış bir güvenli maruz kalma derecesi olmadığından, süreye bakılmaksızın, HSE, herhangi bir yeterli maruz kalma kontrol önlemi olmadan yapılan hiçbir kaynağı artık tolere edemez. ‘ (Kaynak: www.hse.gov.uk)

Çeşitli kaynak prosesleri farklı emiş sistemi çözümleri gerektirir

Dumanları yakalamak ve filtre etmek için en etkili yöntem kaynağında yakalamaktır. Bu yöntem ayrıca LEV (Local Exhaust Ventilation, Lokal Egzoz Havalandırması) yada “at-source extraction” olarak da bilinir. Dumanı kaynağında yakalamanın en etkili yöntem olmasının nedeni, tüm dumanın operatörün nefes almasından önce yakalanmasıdır. Bunun yanı sıra kaynağından emiş sistemi ile düşük enerj tüketilir.

Ancak kaynağından emiş sistemlerini kullanmak her zaman mümkün değildir. Bazı uygulamalarda kaynakçı kaynak pozisyonunu çok sık değiştirir. Bu çoğunlukla büyük parçaların kaynağında olur. Bu tür bir sistemde, Bomaksan ALVER model HAVA KULELERİ veya PUSH-PULL emiş sistemleri gibi alternatif emiş sistemleri yardımcı olabilir.

Emme kolları veya kaynak ve taşlama tezgahları gibi duman emiş aparatları, kaynağından emişe izin veren ve en yaygın kullanılan aparatlardır.

Yeni nesil kaynakçılar: Kaynak Robotları

Teknolojinin hızla gelişmesi ile robotlar her geçen gün hayatımıza girmeye devam ediyor. Endüstri 4.0 gibi geleceği şekillendiren teknolojilerin hayatımızda önemli yerler kazanmaya başladığı bu günlerde, kaynak işlemlerinin de otomatik hale gelmesi ve her geçen gün daha fazla robot kullanılması kaçınılmazdır.Kaynak robotları günümüzde birçok sektörde kullanılmaktadır. Otomotiv sektörünün kullanımıyla yaygınlaşan kaynak robotları bugün itibariyle birçok imalat sanayinde kullanılmaktadır.

Elbette kaynak robotlarının çalışması sonucunda kaynak dumanı ve gazları açığa çıkar. Robot operatör ile insan operatörün oluşturduğu kaynak dumanının en büyük farkı robot operatörlerinin nefes almamasıdır. Bu nedenle kaynak dumanı emiş ve filtrasyon sistemlerini tasarlarken robot nefes almadan dumanı yakalama konusunda endişelenmemize gerek yoktur. Bu endişenin yerini, farklı noktalardan çıkan kaynak dumanını üretim alanının diğer kısımlarına yayılmadan yakalamak ve filtrelemek almaktadır. Bu bağlamda alternatif çözümler üreten Bomaksan’ın, robot kaynak uygulamalarında birçok referansı bulunmaktadır.

Neden emiş yetmez? Filtrasyon sistemine neden ihtiyacınız var?

Kaynak operatörlerinin ve işçilerin sağlığını korumak için kaynak dumanının ortamdan uzaklaştırılmasının yeterli olacağını ve filtrasyonua gerek olmadığını. Bu durumda, kaynak dumanı her bir kaynak operatöründen merkezi bir fan yardımı ile çekilebilir ve filtre edilmeden atmosfere salınabilir. Ancak bu sistemin işletmenize birçok zararı bulunmaktadır;

1. İç ortam havası ısıtılıyorsa, ısınan havayı geri kazanma şansınız olmayacaktır. Ancak etkili bir filtreleme sistemi ile emdiğiniz tüm havayı iç ortama geri döndürebilir ve önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz.

2. Mobil / taşınabilir sistemleri filtreleme olmadan kullanmak mümkün değildir. Aksi takdirde zararlı dumanı bir yerden alıp başka bir yere taşıyacaksınız.

3. Bağlı olduğunuz yerel yönetimlerin kanunlarına uygun olarak atmosfere salınan emisyon seviyesi içinde kalmalısınız. Kaynak dumanının yoğunluğuna ve türüne bağlı olarak, atmosfere filtrelemeden salamayabilirsiniz.

Dumansız değilse risksiz değildir!

Kaynak operatörlerinin zararlı kaynak dumanlarını solumaları sonucunda ortaya çıkabilecek sağlık sorunları da iş kazası olarak nitelendirilmeye başlandı. Bunun temel nedeni, kaynak dumanının zararlarının tıbbi otoriteler tarafından kabul görmeye başlamasıdır. Bu nedenle kaynak dumanı emişi ve filtrasyonu konusunda yeterli önlem almayan firmalar iş güvenliği açısından risk taşımaktadırlar.

Güvenli ve temiz bir çalışma ortamından herkes kazanır

Etkili bir kaynak dumanı emiş ve filtrasyonu sistemi kuran şirketler, farkı çok hızlı bir şekilde göreceklerdir.Çünkü bu duman ve gazlar uygun şekilde bertaraf edilip filtre edildiğinde fabrikaları ve atölyeleri önemli ölçüde daha temiz hale getirmektedir. Böyle bir ortam daha mutlu çalışanlara, daha az hastalık iznine ve erken emekliliğin durdurulmasına yol açar. Sağlıklı ve temiz çalışma ortamlarına sahip işletmeler genellikle daha yüksek verimlilik, daha yüksek ürün kalitesi ve yüksek nitelikli çalışanları işe alma (ve elde tutma) şansının artması gibi sonuçlar görecektir.

 

Vaka Analizleri

Kaynak dumanı kanser yapar mı?

Bu kaynak uygulamasında, kaynak dumanı içeren havada Krom-heksavalent ve Krom-üç bileşikleri oluşur. Havadaki Krom bileşikleri, uzun süreli maruziyet ve soluma durumunda, nazal septum perforasyonu, astım ve hatta akciğer kanserine neden olur

Diğer Yazılar