İndirme Merkezi

> Bomaksan Akademi > İndirme Merkezi

Kataloglar

TOFILbench
Karşılaştırma Tablosu (Mobil Filtre)
Karşılaştırma Tablosu (Kol Ve Masa)
Akrobat Fan & Uzatma Konsolu Datasheets
RETROwall
PKFC Datasheets
Line Datasheets
ECOG Datasheet
ECOG Serisi
PKFC Serisi
Line Serisi
Alver Serisi
Filtreli Çalışma Masası
BKM - Kaynak Masası
BTM - Taşlama Masası
AKROBAT PLUS
AKROBAT PRO
TOFILpulse
TOFILpro
TOFILmono
DUFILmini
YBFpro Serisi
PLTF Serisi
PKF Serisi
YBF Serisi
Lokal Emiş Üniteleri
MikroFIL Midi
MikroFIL Serisi

Vaka Çalışmaları

Dökümhane Filtrasyonu
Yağ Buharı Filtrasyonu
Metal İşleme Kataloğu

Eğitim Dökümanları

Filtre Seçim Rehberi - Toz Boya
Filtre Seçim Rehberi - Kumlama Tozu
Filtre Seçim Rehberi - Taşlama Tozu
Filtre Seçim Rehberi - CNC Isıl Kesim
Filtre Seçim Rehberi - Kaynak Dumanı
Filtre Seçim Rehberi - CNC Torna Ve Freze Tezgahları
Filtre Seçim Rehberi - Basınçlı Döküm Tezgahları
Mobil Filtre Kıyas Tablosu
Sanayide Hava Kirliliği Yönetmeliği
Endüstriyel Bilgi Föyü

MikroFIL Serisi

Kataloğu
Ücretsiz İndir

TOFILbench

Kataloğu
Ücretsiz İndir

PKFC Serisi

Kataloğu
Ücretsiz İndir

ECOG Serisi

Kataloğu
Ücretsiz İndir

ECOG Datasheet

Kataloğu
Ücretsiz İndir

Line Datasheets

Kataloğu
Ücretsiz İndir

PKFC Datasheets​

Kataloğu
Ücretsiz İndir

RETROwall

Kataloğu
Ücretsiz İndir

Akrobat Fan & Uzatma Konsolu Datasheets

Kataloğu
Ücretsiz İndir

Endüstriyel Bilgi Föyü

Eğitim Dökümanını Ücretsiz İndir

MikroFIL Midi

Kataloğu
Ücretsiz İndir

Sanayide Hava Kirliliği
Yönetmeliği

Eğitim Dökümanını Ücretsiz İndir

Filtre Seçim Rehberi -
Kaynak Dumanı

Eğitim Dökümanını Ücretsiz İndir

Filtre Seçim Rehberi -
CNC Isıl Kesim

Eğitim Dökümanını Ücretsiz İndir

Filtre Seçim Rehberi -
Taşlama Tozu

Eğitim Dökümanını Ücretsiz İndir

Filtre Seçim Rehberi -
Kumlama Tozu

Eğitim Dökümanını Ücretsiz İndir

Filtre Seçim Rehberi -
Toz Boya

Eğitim Dökümanını Ücretsiz İndir

TOFILpro

Kataloğu
Ücretsiz İndir

Karşılaştırma Tablosu
(Kol Ve Masa)

Kataloğu
Ücretsiz İndir

Line Serisi

Kataloğu
Ücretsiz İndir

Alver Serisi

Kataloğu
Ücretsiz İndir

Filtreli Çalışma Masası

Kataloğu
Ücretsiz İndir

PKF Serisi

Kataloğu
Ücretsiz İndir

Mobil Filtre Kıyas Tablosu

Eğitim Dökümanını Ücretsiz İndir

Filtre Seçim Rehberi -
Basınçlı Döküm Tezgahları

Eğitim Dökümanını Ücretsiz İndir

Filtre Seçim Rehberi -
CNC Torna Ve Freze Tezgahları

Eğitim Dökümanını Ücretsiz İndir

Metal İşleme Kataloğu

Vaka Çalışmasını Ücretsiz İndir

Yağ Buharı Filtrasyonu

Vaka Çalışmasını Ücretsiz İndir

Dökümhane Filtrasyonu

Vaka Çalışmasını Ücretsiz İndir

Lokal Emiş Üniteleri

Kataloğu
Ücretsiz İndir

YBF Serisi

Kataloğu
Ücretsiz İndir

Karşılaştırma Tablosu
(Mobil Filtre)

Kataloğu
Ücretsiz İndir

BKM - Kaynak Masası

Kataloğu
Ücretsiz İndir

PLTF Serisi

Kataloğu
Ücretsiz İndir

YBFpro Serisi

Kataloğu
Ücretsiz İndir

DUFILmini

Kataloğu
Ücretsiz İndir

TOFILmono

Kataloğu
Ücretsiz İndir

TOFILpulse

Kataloğu
Ücretsiz İndir

AKROBAT PRO

Kataloğu
Ücretsiz İndir

AKROBAT PLUS

Kataloğu
Ücretsiz İndir

BTM - Taşlama Masası

Kataloğu
Ücretsiz İndir