Dökümhane

> Uygulamalar > Dökümhane

Çözüme Mi İhtiyacınız Var?

Bomaksan Temiz Hava Uzmanları sizin için burada. Hemen talep formunu doldurun, çözüme bir adım daha yaklaşın

Vaka Analizleri

Dökümhane çizim

İçindekiler

Dökümhane havalandırması ve toz toplama sistemleri denince akla gelen ilk firmalardan biri olan Bomaksan 35 yılı aşkın imalat ve tasarım tecrübesi sayesinde onlarca firma tarafından tercih sebebi olmaktadır. Dökümhanelerin kuruluş – ya da var olan bir toz toplama sisteminin iyileştirilmesi – aşamasında uzman mühendis ve teknisyen kadrosu ile Bomaksan, Projelendirme, İmalat ve Proje Uygulama aşamalarını tek başına gerçekleştirebilen sektöründeki nadir firmalardan biridir.
 
Peki dökümhanelerin hangi proseslerinde toz toplama sistemi ihtiyacı vardır?

ERGİTME OCAKLARINDAN TOZ ve DUMAN TOPLAMA

İndiksiyon ocakları, dökme ve soğutma hatlarında toz ve duman filtrasyon sistemi aşağıda belirtilenler açısından oldukça önemlidir;

– Verimlilik

– İş sağlığı ve güvenliği

– İç ortam hava kalitesi – Yasal yönetmelikler

– Sürdürülebilirlik

– Çevre

dökümhane -2

Bomaksan, ergitme bölümü filtrasyonu konusunda en iyi çözümü sunabilmek için ocak üreticileri ile yakın olarak çalışmaktadır. İndiksiyon ocaklarından toz ve duman emişi ocak üreticileri tarafından üretilen hidrolik davlumbazlar ile sağlanabildiği gibi kanopiden ya da şarj metoduna göre ocağın yanına monte edilen yatay davlumbazlarla da sağlanabilir. Sfero işlemi sırasında açığa çıkan duman ise hareketli davlumbazlarla toplanıp filtre ünitesinde temizlenebilir 

ERGİTME OCAKLARINDA NEDEN TOZ TOPLAMA SİSTEMİNE İHTİYACINIZ VAR? 

Ergitme ocaklarından ve döküm hatlarından açığa çıkan toz ve duman insan sağlığı için oldukça zararlıdır ve uygun şekilde toplanıp filtre edilmesi gerekmektedir. Erimiş metallerin açığa çıkardığı küçük partiküllerin özellikle üst solunum yolu hastalıklarına sebep olduğu bilinmektedir. Temiz çalışma ortamları, yüksek çalışan verimliliği sağlar ve iş kazalarını minimuma indirger. Bir çok ülkede ergitme ocaklarına toz ve duman emiş sistemi ve filtresi yapmak yasalarla zorunludur. 

Ergitme ocaklarının çalışma prensipleri, sistemden sisteme farklılık gösterebilir. Bu sistemleri tanıyan Bomaksan, sizin için en enerji verimli toz toplama sistemini tasarlayarak çözüm sunar.

KUM HAZIRLAMA TESİSİNDEN TOZ ve DUMAN TOPLAMA

Kum Hazırlama tesislerinden toz ve duman emişi aşağıda belirtilen sebeplerden dolayı oldukça önemlidir;

– Reçine gibi katkı maddelerinin tüketiminden tasarruf

– Bitmiş üründe yüksek yüzey kalitesi sağlayabilme

– İç ortam hava kalitesinin iyileşmesi sayesinde daha güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı

– Tozsuz ortamlar, iş sağlığı ve güvenliği açısından daha güvenli ortamlardır. Hem tozun elektronik aksamlara verebileceği zararlardan kaynaklanan arızalar sonucu, hem de iç ortam hava kalitesini bozmasından kaynaklanan sağlık risklerini minimize eder.

– Toz toplama sistemleri, açığa çıkan tozun kontrollü olarak bertaraf edilmesini sağlar. Toz toplama sistemi olmayan uygulamalarda toz, hava yoluyla kontrolsüz olarak çevreye yayılır ve bu durum başta hava kirliliği olmak üzere bir çok çevresel zarara sebebiyet vermektedir.

Bomaksan olarak birçok kum hazırlama tesisi üreticisiyle yakın çalışarak sizlere en uygun filtrasyon sistemini üretiyoruz. 

 

KUM HAZIRLAMADA NEDEN TOZ TOPLAMA SİSTEMİNE İHTİYACINIZ VAR?

Hiçbir dökümhane kalıplarında toz olsun istemez. Bunun ana sebebi tozun yüzeyde eriyerek kötü yüzey kalitesine sebebiyet vermesidir.

İstenmeyen ve toplanmayan tozlar, geri kazanılan kum ile reçine gibi katkı maddelerinin bağlanmasını zorlaştırır. Bu kumun ve reçinenin bağlanabilmesi için tozun sistemden arındırılması gerekir. Aksi takdirde katkı maddesi kullanımı artar.

Kalıplarda kalan istenmeyen tozlar, döküm esnasında yanar. Bu yanmış olan tozlar bitmiş ürünün yüzeyinde boşluklar oluşturur ve yüzey kalitesinin bozulmasına sebep olur.

SİLOLARDAN TOZ ve DUMAN TOPLAMA

Silolardan fazla tozun tahliyesi aşağıda belirtilen sebeplerden dolayı oldukça önemlidir;

– Bitmiş üründe yüksek yüzey kalitesi sağlayabilme

– İç ortam hava kalitesinin iyileşmesi sayesinde daha güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı

– Tozsuz ortamlar, iş sağlığı ve güvenliği açısından daha güvenli ortamlardır. Hem tozun elektronik aksamlara verebileceği zararlardan kaynaklanan arızalar sonucu, hem de iç ortam hava kalitesini bozmasından kaynaklanan sağlık risklerini minimize eder.

– Toz toplama sistemleri, açığa çıkan tozun kontrollü olarak bertaraf edilmesini sağlar. Toz toplama sistemi olmayan uygulamalarda toz, hava yoluyla kontrolsüz olarak çevreye yayılır ve bu durum başta hava kirliliği olmak üzere bir çok çevresel zarara sebebiyet vermektedir.

KUM SİLOLARINDA NEDEN TOZ TOPLAMA SİSTEMİNE İHTİYACINIZ VAR?

Kum silolara gönderildiğinde, kumun hareketinden dolayı toz açığa çıkar. Tozun silolarda bulunmasının istenmemesinin ana sebebi tozun kum ile reçinenin bağlanmasını güçleştirmesi ve aynı miktarda kumu bağlamak için daha çok reçine kullanılması gerekmesidir. Silo filtreleri silo içerisinden istenmeyen tozları toplar ve kumu olabildiğince tozsuzlaştırır.

TAŞLAMA VE KUMLAMADA TOZ ve DUMAN TOPLAMA

Taşlama ve Kumlama esnasında açığa çıkan tozun emişi aşağıda belirtilen sebeplerden dolayı oldukça önemlidir;

– Bitmiş üründe yüksek yüzey kalitesi sağlayabilme

– İç ortam hava kalitesinin iyileşmesi sayesinde daha güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı

– Tozsuz ortamlar, iş sağlığı ve güvenliği açısından daha güvenli ortamlardır. Hem tozun elektronik aksamlara verebileceği zararlardan kaynaklanan arızalar sonucu, hem de iç ortam hava kalitesini bozmasından kaynaklanan sağlık risklerini minimize eder.

– Toz toplama sistemleri, açığa çıkan tozun kontrollü olarak bertaraf edilmesini sağlar. Toz toplama sistemi olmayan uygulamalarda toz, hava yoluyla kontrolsüz olarak çevreye yayılır ve bu durum başta hava kirliliği olmak üzere bir çok çevresel zarara sebebiyet vermektedir.

Her büyüklükte parçanın taşlanması sırasında çok fazla toz ve duman açığa çıkar. Çalışma ortamınızı sağlıklı ve güvenli tutmak için bu toz ve dumanın verimli bir şekilde çıkarılması ve toplanması gerekir.

 

TAŞLAMA VE KUMLAMADA NEDEN TOZ TOPLAMA SİSTEMİNE İHTİYACINIZ VAR?

Taşlama ve kumlama işlemlerinin ana amacı, döküm parçanın yüzey kalitesini arttırmaktır. Bu amaca ulaşabilmek için insanlar (veya robotlar) döküm parçaların üzerinde bulunan istenmeyen küçük parçaları yüzeyden temizlerler. Bu temizlik işlemi yoğun toz ve duman açığa çıkmasına sebep olur. Bu toz ve dumanın döküm parçanın üzerine tekrar yapışıp yüzey kalitesini bozmasını önlemek için toplanarak filtre edilmesi gerekmektedir.

CNC İŞLEM ATÖLYELERİNDE YAĞ BUHARI TOPLAMA

CNC İşlem sırasında açığa çıkan yağ buharının emişi aşağıda belirtilen sebeplerden dolayı oldukça önemlidir;

– CNC makinesinin sürdürülebilirliği

– İç ortam hava kalitesinin iyileşmesi sayesinde daha güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı

– Yağ buharı oluşumu, iş sağlığı ve güvenliği açısından ciddi riskler oluşturur. Yağ buharının hem elektronik aksamlara verebileceği zararlardan kaynaklanan arızalar sonucu, hem de iç ortam hava kalitesini bozmasından kaynaklanan sağlık risklerini minimize eder. Bunun yanında yağ buharı kaygan zeminler oluşturur, ve iş kazalarına davetiye çıkarır.

– Yağ buhaır filtre sistemleri, açığa çıkan yağ buharının kontrollü olarak toplanarak geri kazanılmasını sağlar. Aksi takdirde açığa çıkan yağ buharı fabrikanın istenmeyen yerlerinde birikmeler yapacaktır. Yağ buharı filtre sistemi olmadığı zaman, geri kazanılarak tasarruf elde edilebileceği yerde iş kazası riskleri ve iş güvenliği riskleri ortaya çıkar.

CNC İşleme sırasında, metalleri yağlamak veya soğutmak için genellikle yağ, emülsiyonlar veya su kullanılır. Mil ve metal arasındaki temas yüzeyindeki yüksek sıcaklık nedeniyle, bu sıvılar buharlaşır. Bu buharlaştırılmış buhar, genellikle yağ buharı olarak adlandırılır ve makine parçalarını temiz tutmak için çıkarılması ve filtrelenmesi gerekir.

 

CNC İŞLEM ATÖLYELERİNDE NEDEN YAĞ BUHARI FİLTRE SİSTEMİNE İHTİYACINIZ VAR?

Buhar, 20 mikrondan küçük sıvı damlacıkları olarak tanımlanır. Bu damlacıklar genellikle Dökümhanelerdeki CNC Makinelerden üretilir. Yağ buharı toplama ve filtrelemenin asıl amacı daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamaktır. Bununla birlikte, yağ buharı toplamanın faydaları, güvenlik kaygıları ile sınırlı değildir. Yağ buharı, kimyasal yapısı nedeniyle CNC Makinelerinizin iç kısımlarına zarar verebilir. Başka bir deyişle, CNC Makinelerinize yağ buharı kollektörleri takarsanız, daha az aksama süresi ve bakım problemleriyle karşılaşırsınız.

Eritme fırını içerisi metal ile doldurulup, metalin erime noktasının üzerinde ısıtılır. Erimiş metaller boşaltma sıcaklığına ulaştığında çelik kaplara dökülür. 

Dökümhane, metal döküm üretilen işyerleridir. Bu işi yapan kişilere dökümcü denir. Eritilen ve sıvı haline gelen metalleri istediğimiz kalıplara dökerek soğumasını bekleriz. Sonrasında döküm ortaya çıkar.

Genel olarak hassas döküm, alçı kalıba döküm ve kum dökümü vardır. Modern döküm işlemlerinde ise atılabilir kalıp ve atılamaz kalıp döküm olarak ikiye ayrılır.

Küçük ve ince döküm parçaları, yaş kum kalıba 1430 °C'nin üstünde yapılırken büyük döküm parçaları  1350°C  dökülürler.

III Örnek Uygulamalar

NEDEN BOMAKSAN?

Mükemmellik Yolunuzda Her Zaman Sizinle!

Bomaksan olarak biz, sizin işinizi mükemmel yapma isteğinizin farkındayız. Mükemmellik, hem en kaliteli ürünü üretmek, hem müşterilerinizin kalite ve termin beklentilerini karşılamak ve hatta onları aşmak, hem sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak hem de çevreye zarar vermeden üretmek anlamına geliyor.

İşte bu yüzden, Tozsuzlaştırma Sistemlerine ve Temiz Havaya yaptığınız yatırım aslında doğrudan işinizi mükemmelleştirmek için yaptığınız bir yatırımdır.

Daha Mükemmel Üretim Deneyimi İçin Temiz Hava Uzmanlarımıza Danışın

Temiz Hava Uzmanlarımızın size en iyi desteği sunabilmesi için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz.

Temiz Hava Uzmanlarımızın size en iyi desteği sunabilmesi için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz.

Size mümkün olan en kısa sürede cevap vermeye çalışacağız. Bazı durumlarda cevap süresi 48 saat olabilir.

Dökümhane Filtrasyonu

Vaka Çalışmasını Ücretsiz İndir