(+90) 216 541 93 34
TR EN DE
HABERLER - Kaynak Dumanı Yönetmeliği

1 - Genel Görünüm

 

Kaynak Dumanı ve Tozu Önlemek İçin Yapılması Gerekenler

 

-    Kaynak, kesim ve spreyleme veya lehimleme gibi benzer süreçler sırasında havaya duman, gaz ve tanecikler yayılabilir. Havaya yayılan bu maddeler zararlı olarak sınıflandırılabilirler.

-    Havaya yayılan bu tanecikler solunabilir, alveollere kadar ulaşabilir ve kimyasal bileşimine göre ciddi derecede solunum rahatsızlıklarına ve hatta kansere dahi yol açabilir.

-    Bu yayılımlar insan hücrelerine kadar ilerleyebilir ve içerisinde bulundurduğu nano tanecikler sebebiyle bugüne dek araştırılmamış zararlı sonuçlar doğurabilir.

-    Öncelikle iş güvenliği ve çevreyi korumak için hava kirliliği kontrolü gereklidir. Bu durumda, kaynaktaki emisyonların çıkarılması en iyi korunma yöntemidir.

 

Çalışma koşullarının belirlenmesi

-    Kullanıcıların koruyucu önlemler alma zorunluluğu ve düzenli denetleme ile belgelendirmesi. Koruyucu önlemler alınmadan çalışmaya başlanmaması.

 

Zararlı tanecikler

Yakalama kaynakta tamamlanmalı ve yeterli temizlik sonrası havalandırılmalı.

Çıkış ve filtre sistemleri en son teknolojiyi içermeli ve en verimli kullanım için yıllık olarak kontrol edilmeli.

 

Çalışanların zararlı tanecikelere maruz kalmamaları için seçilen koruma yöntemleri

1.    Tehlikeli maddeler bakımından düşük işlem ve dolgu metallerinin seçmek - ikame

2.    Havalandırma ölçümü yapmak - yayılımı hapsetmek

3.    Organizasyon ve hijyen önlemleri almak - temastan ve solunumdan kaçınmak

4.    Kişisel koruma sağlamak - solunum koruması giymek

 

2 - Risk Değerlendirmesi

Kaynak dumanının zararlı madde olarak sınıflandırılmasından dolayı risk değerlendirilmesi yapılmalıdır. Bu, 5 kolay adımda uygulanır:

1. Kaynak dumanlarının bileşimi aşağıdakilerden etkilenir:

-    Baz materyaller

-    Kaplamalar

-    Dolgu metali

-    İşlem gazları

 

2. Kaynak dumanı bileşenlerinin sağlık tehlikelerinin belirlenmesi:

-    Solunum sistemine ve akciğerlere baskı uygulayan maddeler (Örneğin: demir oksitler, alüminyum oksit)

-    Zehirli veya toksik tahriş edici maddeler (Örneğin: manganez oksit, bakır oksit, çinko oksit)

-    Kanserojen maddeler (Örneğin: krom (VI), bileşikleri, nikel oksit)

 

3. Prosedüre bağlı olarak tehlike sınıfının belirlenmesi:

 

4. Çalışma koşullarının belirlenmesi:

-    Mekansal koşullar

-    Baş üstü pozisyonunda baş ve vücut pozisyonu

-    Kaynak süresi

 

5. Genel risk değerlendirmesi (adım 3) ve çalışma koşullarına (adım 4) dayanarak genel risk değerlendirilmesi:

-    Tehlike, örneğin kaynak süresi uzunsa ve / veya kaynak baş üstü pozisyonda yapılırsa artabilir.

-    Öte yandan, kısa kaynak süreleri eya açık havada aynak çalışmaları ile tehlike azaltılabilir.

 

 

3 - Duman Çıkarma Önlemleri

Zararlı yayılımları yakalamanın farklı olası yolları vardır.

1. Kaynak torçuna entegre kaynak dumanı emişi

-    Sisteme entegrasyon

-    Düşük hava akışı

-    İyi ile çok iyi yakalama oranı

 

2. Yüksek vakum - kaynak dumanı emişi

-    Emme nozulları aracılığıyla verimli kaynak dumanı emişi

-    150 mm mesafeye kadar iyi yakalama oranı

-     Hortumlar ile emiş sistemine basit bağlantı

 

3. Düşük vakum - kaynak dumanı emiş sistemi

-    Hareket kolaylığı sağlayan esnek çekme kolları ile kullanım kolaylığı

-    Serbestçe konumlandırılabilen davlumbazlar

-    400 mm’ye kadar yüksek yakalama oranı

 

4. Emiş davlumbazı

-    Davlumbazın ilgili çalışma alanına ayarlanması

-    Kaynak alanından tüm termal akışı yakalama

-    Çok düşük negatif basınç gereklidir

 

5. Genel havalandırma Sistemleri

-     İki yöntem: Deplasman havalandırması (katmanlı havalandırma) veya karışık hava havalandırması

-     Duman emişi 4-6 m yükseklikte yapılır

-     Daha önce bahsedilen yöntemleri tamamlamak için veya diğer yöntemler kullanılamıyorsa

 

4- Verimlilik Kontrolü

 

Alınan koruyucu yöntemlerin verimliliği kontrol edilmelidir. Gerekli ise düzeltilmeli ve sonuçlar belgelenmelidir.

1. İş yeri havasındaki tehlikeli madde konsantrasyonun ölçülmesi

-    Kaynak iş istasyonları: Alveolar toz oranıyla ilgili

-    Karma çalışma istasyonları: Solunulabilir toz oranıyla ilgili

-    Kansere neden olan bileşiklerin ayrıca hesaplanması gereklidir.

 

2. Mesleki maruz kalma sınır değerleri ile maruziyet verilerinin karşılaştırılması (yerel düzenlemeler)

-      Aşılırsa: Daha fazla veya uygun koruyucu önlemleri alın ve tehlike değerlendirmesini yeniden yapın

 

3. Sonuçları belgeleyin

Genel sınır değeri (ASGW), Almanya

2014'ten beri toz için yeni mesleki maruz kalma sınırı

-    1.25 mg/m³ alveolar toz oranı ile ilgili

-    10 mg/m³ solunabilir toz oranı ilgili

 

Mesleki maruziyet sınır değerleri

Kullanılan malzemelere bağlı olarak uygulanan mesleki maruz kalma sınır değerleri

-     Demir, alüminyum, magnezyum, titanyum oksit

     - Yerel düzenlemelere göre genel toz sınır değeri

-     Özellikle toksik özelliklere sahip maddeler

      - Yerel düzenlemelere göre maddeye özel sınır değerler

-      Krom-IV bileşikleri veya nikel oksitler gibi kanserojen maddeler

      - Hariç veya minimum kullanım

 

Mesleki maruziyet limitleri aşıldığında, en az bir koruyucu önlem gereklidir!

 

Çerez Kullanıyoruz
Size sayfamızda mümkün olan en iyi deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Sayfamız size ilgileneceğiniz reklamlar gönderebilmek için üçüncü şahıs çerezler de içerebilen çerezlerden faydalanmaktadır. Kullandığımız çerezler ve bunları nasıl devre dışı bırakacağınız hakkında bilgi edinmek için Çerez Politikamıza bakabilirsiniz. Sayfamızdaki ziyaretinize devam ederek çerez kullanımını onaylamış olursunuz. ANLADIM Detaylı Bilgi